Компания сандық көрсеткіште

«Электрондық коммерция орталығы» АҚ - бұл қазақстандық ақпараттық технологиялар нарығындағы көшбасшы.
Компания 35 жылдан астам уақыт IT-технологияларды енгізіп, бизнес-процестер мен қоғамды өзгертуде.

Компания сандық көрсеткіште

«Электрондық коммерция орталығы» АҚ - бұл қазақстандық ақпараттық технологиялар нарығындағы көшбасшы.
Компания 35 жылдан астам уақыт IT-технологияларды енгізіп, бизнес-процестер мен қоғамды өзгертуде.

АО "Центр электронных финансов» - это лидер на казахстанском рынке IT.
Более 35 лет компания внедряет IT-технологии, трансформируя бизнес-процессы и общество.