МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША БІРЛЕСІП ОРЫНДАУШЫ РЕТІНДЕ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕРДІ ТАРТУ ҮШІН ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ

Хабарландыру

мемлекеттік тапсырманы орындау бойынша бірлесіп орындаушы ретінде әлеуетті өнім берушілерді тарту үшін өтінімдер қабылдау туралы

«Электрондық коммерция орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы «Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысын орындау үшін 2017 жылға арналған салықтық және кедендік әкімшілендіру саласындағы ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік тапсырманы орындау мақсатында бірлесіп орындаушылар ретінде тарту үшін әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер қабылдауды жүзеге асырады:

 1. Салық есептілігін өңдеу сервистері (СЕӨС);
 2. Салық төлеушінің кабинеті (СТК) web-қосымшасы;
 3. ҚР ҚМ МКК Веб-порталы;
 4. Салықтық әкімшілендірудің ақпараттық жүйелерін интеграциялаудың өнеркәсіптік платформасы (ИШ);
 5. ҚР салық төлеушілері мен салық салу объектілерінің мемлекеттік тізілімі (СТмССОМТ);
 6. Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шоттар (ОБДШ);
 7. Бірыңғай деректер қоймасы (ДБҚ);
 8. Қазақстан Республикасының Біріктірілген салықтық АЖ (БСАЖ);
 9. Электрондық шот-фактуралар (ЭШФ АЖ);
 10. Біріктірілген кедендік тариф (БКТ);
 11. «Жедел басқару орталығы» қолданбалы бағдарламалық қамтылымы (ЖБО ҚБҚ);
 12. «Web-декларант» электрондық декларациялау кешені;
 13. «Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйе» қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету 2-кезек; Тәуекелдерді басқаруды селективті бақылау (ТБСБ); Статистика, талдау, сыртқы сауданың кедендік статистикасының деректеріне қол жеткізуді ұйымдастыру; Деректердің интеграцияланған қоймасы (ДИҚ).

Өтінімдерді қабылдау орны және мерзімі: 010000, Астана қаласы, Абай даңғылы,13, каб.1309, 2017 жылғы 23 қазан сағат 15.00 дейін.

Әлеуетті өнім берушілердің өтінімді ресімдеуіне және ұсынуына қойылатын талаптар

Өтінімді ұсыну тәртібі

1.1. Өтінім қағаз тасығышта беріледі және қызметтердің техникалық ерекшелігінде көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуге үміткер әлеуетті өнім берушінің келісімін, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын ол туралы мәліметтерді алуға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

1.2. Өтінімде мыналар болуы тиіс:

1) әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін ұсынатын, қолымен және мөрімен куәландырылған қағаз жеткізгіштегі құжаттар:

- көрсетілетін қызметтердің мерзімін сипаттай отырып, әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы;

-әлеуетті өнім берушінің мөрімен және қолымен расталған шарттардың, орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актілерінің көшірмелері, әлеуетті өнім берушінің ақпараттық жүйелер бойынша 3 жыл бойы қызмет көрсету құқығын растайтын басқа да құжаттар;

- нотариалды куәландырылған дипломдарды, куәліктерді, сертификаттарды және т. б. қоса бере отырып, ақпараттық жүйелер бойынша қызмет көрсету бойынша әлеуетті өнім беруші қызметкерлерінің тізімі;

2) көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары сипатталған техникалық ерекшелікті қамтиды. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігінің талаптарын іске асырудың ұсынылатын сипаттамасы мен пайымы қамтылуы тиіс.

1.3. Әлеуетті өнім беруші дайындаған өтінім, сондай-ақ өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады, нөмірленген және тігілген, мөрмен бекітілген түрде беріледі.

2.1. Әлеуетті өнім берушінің өтінімі өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін өтінім берілген жағдайда автоматты түрде кері қайтарылады.

2.2. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы теңгемен көрсетілуі тиіс.

3. Өтінімдерді қарау

3.1. Өтінім қоса берілген материалдармен бірге оларды ұсыну мерзімі аяқталған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік тапсырманы орындау үшін өнім берушілерді іріктеу жөніндегі комиссияның қарауына ұсынылады.

3.2. Өтінімді (өтінімдерді) қарау кезінде комиссия қызметтердің техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарды және ұсынылған бағаның қолайлылығын негізге ала отырып, әлеуетті өнім берушіні таңдау арқылы айқындалады.

3.3. Қаралған өтінімдер бойынша қабылданған шешімдер туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік сайтында орналастырылады.

Қосымшалар:

 1. Қосалқы мердігерлік қызметтер көрсету туралы шарттың жобасы
 2. «Интеграцияланған кедендік тариф» деректер базасын сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 3. «Бірыңғай деректер қоймасы» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 4. «Интеграцияланған салықтық ақпараттық жүйе» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 5. «Ақпараттық жүйелерді біріктірудің өнеркәсіптік платформасы» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу бойынша қызметтердің техникалық ерекшелігі
 6. «Салық төлеушінің кабинеті» web-қосымша» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 7. «Web-декларант» электрондық декларациялау кешенінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 8. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің web-порталы» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 9. «Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің және салық салу объектілерінің мемлекеттік тізілімі» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 10. «Салық есептілігін өңдеу сервистері (СЕӨС)» ақпараттық жүйесін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде салықтық әкімшілендіру функцияларын жүзеге асыруға арналған құрамдауышты сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 11. Кедендік әкімшілендірудің ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 12. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің жедел басқару орталығы ақпараттық жүйесін (ЖБО АЖ) сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 13. Электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу жөніндегі ақпараттық жүйені сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі
 14. «Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шоттар» ақпараттық жүйесін сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі

Өтінімді (өтінімдерді) қарау қорытындылары бойынша комиссия қызметтердің техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарды және ұсынылған бағаның қолайлылығын негізге ала отырып, әлеуетті өнім берушіні таңдауды айқындады. Комиссия отырысының тесілуімен сіз осы жерде таныса аласыз...


16.10.2017 10:43