30 қыркүйек 2013

Электрондық коммерция орталығының қызметтері келесі стратегиялық мақсаттарға жетуге:

• мемлекеттік органдар және бизнестердің қаржылық-шаруашылық қызметтерінің мұқтаждықтарын автоматтандыру үшін ақпараттық жүйелерді құру, енгізу, ықпалдастыруға және жолдамалауға;

• компания қызметінің копанияны басқарудың ең үздік тәжірибесіне (ITIL) сәйкес, PMI институтының принциптеріне сәйкес компанияның жобаларын басқаруға және жұмыс сапасын басқаруға бизнес-процестердің оңтайландыру жолымен тиімділігін жоғарылатуға;

• бағдарламалық және аппараттық қамтамасыздандыру салаларының әлемдік жетекшілерімен ұзақ мерзімдік серіктестік қарым-қатынастарын дамытуға бағытталған.

Компанияның миссиясы: еңбек өнімділігін жоғарылату және басқармалық және өндірістік процесстерді оңтайландыру мақсатында экономиканың барлық салаларында ақпараттық технологияларды кең және тиімді қолдануға мүмкіндік туғызу.