19 ақпан 2013

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесі электрондық мемлекеттік сатып алуды нақты уақыт режимінде өткізуге арналған. Бұл үшін Жүйе тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізуге арналған қажеттіліктері туралы ақпараттың мемлекеттік сатып алу веб-порталына берілуін, олардың шоғырландырылуын және сатып алу рәсімдерінің жүргізілуін қамтамасыз етеді.

«ЭМС» АИАЖ электрондық мемлекеттік сатып алудың электрондық қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін білдіретін мемлекеттік жүйе және  электрондық үкіметтің жалпы көрінісінің ажырамас бөлігі болып табылады.

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ веб-порталы мынадай функционалдылықты қамтамасыз етеді:

 • мемлекеттік сатып алу процесіне қатысушыларды тіркеу;
 • мемлекеттік сатып алуды жоспарлау;
 • өткізілген мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты жинау;
 • электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу, соның ішінде тапсырыс беруші және әлеуетті өнім беруші арасында электрондық құжаттармен алмасу;
 • мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы өткізу жоспарланған, өткізіліп жатқан және жүзеге асырылған мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты ұсыну;
 • өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша статистиканы және есептілікті қалыптастыру;
 • мемлекеттік сатып алу саласындағы түсініктемелерді және нормативтік анықтамалық ақпаратты жариялау;
 • мемлекеттік сатып алу тізіліміне енгізілетін мәліметтерді ұсыну және жариялау.

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ шешетін міндеттер:

 • мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға арналған бюджеттік шығыстарды азайту;
 • мемлекеттік тапсырысты қалыптастырудың және орналастырудың бірыңғай тәртібі;
 • мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізуге арналған шығындарды қысқарту;
 • өнім жеткізушілер арасында тең бәсекелестік жағдайын жасау;
 • жинақталған ақпаратқа жылдам қол жеткізу;
 • қағаз құжат айналымын айтарлықтай қысқарту;
 • мемлекеттік сатып алу процесінің транспаренттілігі мен ашықтығын арттыру;
 • мемлекеттік сатып алу процесіндегі құқық бұзушылықтар санын азайту.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ЭМС – әлеуетті өнім беруші ұсынатын  тауар, жұмыс немесе қызмет үшін ең аз баға жеңімпазды таңдаудың шешуші өлшемі болып табылатын электрондық мемлекеттік сатып алудың қарапайым тәсілі.

Электрондық конкурс – тауардың, жұмыстың немесе қызметтің бағасынан басқа, жеңімпазды анықтауға әсер ететін өзге де өлшемдер ескерілетін электрондық мемлекеттік сатып алу тәсілі.

Электрондық аукцион – тапсырыс беруші  тауарды, жұмысты немесе қызметті, олар үшін онлайн аукцион уақытында бағаның азаюы кезінде анықталған ең төмен бағаны ұсынған әлеуетті өнім берушіден сатып алатын мемлекеттік сатып алу тәсілі.