17 шілде 2014

Электрондық коммерция орталығы  SAP "Әріптестік сараптама орталығы" - PartnerCenterofExpertise (PCoE) мәртебесін алуға сертификаттаудан сәтті өтті.

Осындай сертификатты алуы  SAP өнімдері бойынша клиенттерді техникалық қолдаудың сапасы туралы куәландырады, компания сонда SAP AG компаниясы – өнеркәсіптік АТ-шешімдері нарығында әлемдік көшбасшылардың біреуінің стандарттарына сәйкес қамтамасыз етілуі мүмкін.

PCoE табысты сертификаттау мыналарды растайды:

  • 24x7 режимінде жұмыс істейтін және SAP өнімдерін қолдаудың бірінші және екінші желісін жүзеге асыруға қабілетті қолдау қызметінің болуы;
  • SAP шешімдерін техникалық қолдау бойынша сертификатталған мамандар;
  • Клиенттің жүйелерін мониторингімен және олардың жұмыс істеуінің ықтимал тәуекелдерін қадағалаумен қашықтықтан техникалық қолдауды жүзеге асыру мүмкіндігі сәйкес келетін стандарттар;
  • Клиенттің ахуалын үлгілеуге мүмкіндік беретін тестілік жүйелер;
  • қолдау қызметінің іс-әрекетін бақылау үшін теңшеленген сервистер мен құралдар;
  • жоспарлы техникалық қамтамасыз етуде де, бизнес-процестерді құруда да техқолдауды ұйымдастырудың жоғары деңгейі.

Біздің клиенттеріміз үшін бұл мүмкіндік ең жоғары кәсіби  деңгейде сенімді қолдау алып, бизнестің және сыни АТ-жүйелерінің жұмысын қамтамасыз етеді.