«МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БІЛІКТІЛІКТІ АЛДЫН АЛА ІРІКТЕУМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ, ЖҰМЫСТАРДЫҢ, КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРІНІҢ 2019 ЖЫЛҒЫ 31 МАМЫРДАҒЫ № 521 БҰ

Осымен 2020 жылғы 28 ақпаннан бастап «Сатып алу» модулінің мүмкіндіктерді қосу бөлігіндегі функционалдылығы жаңартылғанын хабарлаймыз:

- «Жеңіл және өзге де моторлы көлік құралдарының автомобильдерін сатып алу»,

- «Ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту жөніндегі қызметтерді сатып алу»;

- «Электр трансформаторларын, статикалық электр түрлендіргіштерді, түзеткіштерді, индуктивтілік катушкаларын және дроссельдерді сатып алу»;

- «Оқшауланған сымдарды (эмальданғандарын немесе анодталғандарын қоса алғанда), кабельдерді (коаксиалды кабельдерді қоса алғанда) және басқа да оқшауланған электр өткізгіштерді сатып алу»

- «Электрондық өнеркәсіп өнімдері мен бағдарламалық қамтамасыз етуді ТЖҚ сатып алу», «Мемлекеттік сатып алу біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 31 мамырдағы № 521 бұйрығымен (бұдан әрі – Бұйрық) бекітілген, бұл ретте, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу бұйрыққа қосымшада көрсетілген тізбенің 3-9 – тармақтары бойынша өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс берушілерге порталда өзге тәсілдермен осындай Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қолжетімді екенін атап өтеміз. Бұл ретте, «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға өтінім жасау:

- «Жеңіл және жиһаз өнеркәсібін сатып алу»;

- «Жеңіл және өзге де моторлы көлік құралдарының автомобильдерін сатып алу»,

- «Ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту жөніндегі қызметтерді сатып алу»;

- «Электр трансформаторларын, статикалық электр түрлендіргіштерді, түзеткіштерді, индуктивтілік катушкаларын және дроссельдерді сатып алу»;

- «Оқшауланған сымдарды (эмальданған немесе анодталған сымдарды қоса), кабельдерді (коаксиалды кабельдерді қоса) және басқа оқшауланған электр өткізгіштерді сатып алу» тек білікті жеткізушілер тізілімінде тұрған жеткізушілерге қол жетімді. Тізіліммен «Тізілімдер - Білікті жеткізушілердің тізілімі» қосымша бетінде танысуға болады.

«Бағдарламалық қамтылымды және электрондық өнеркәсіп өнімін ТЖҚ сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға өтінім жасау ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындаған өнім берушілерге қолжетімді.

Қаржылық тұрақтылық бойынша өзгерістер енгізуге қатысты салық төлеушілерге арналған жадынама!

Бизнес-қоғамдастықты қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін жаңарту тетігі бойынша хабардар ету мақсатында келесі сілтеме бойынша қаржылық тұрақтылық бойынша өзгерістер енгізуге қатысты салық төлеушілерге арналған жадынамамен танысу қажеттігі туралы хабарлаймыз.

26.03.2020 09:16