Бюджеттік процесті мониторингілеу (БПМ)

«Бюджеттік процесті мониторингілеу (БПМ)» АЖ

Қазіргі заманғы талаптарда бюджетті басқару күрделі процесті білдіреді, оның тиімділігі мемлекеттік басқару органдарының қызметімен айқындалады. Қабылданатын басқару шешімдерінің дұрыстығы мен жеделдігі бюджеттік жоспарлауға, бекітілген жоспарларды орындауға, бюджеттік ресурстарды толық пайдаланылуына байланысты екені бәріне мәлім, бұл бюджетке уақтылы, сапалы және кешенді мониторингі жүргізуді талап етеді. Бюджетті мониторингілеу процесін автоматтандыру үшін «Бюджеттік процесті мониторингілеу» ақпараттық жүйесі қолданылады.

Жүйенің функциялары

  • Республикалық бюджеттік бағдарламалар және жергілікті қаржы органдары әкімшілерінің дебиторлық және кредиторлық берешегі туралы есептерді жасау;
  • республикалық бюджеттік бағдарламаларды игеру бойынша мәліметтерді қалыптастыру;
  • нысаналы трансферттерді игеру жөнінде мәліметтер қалыптастыру;
  • жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептерді жасау.

Жүйені қолдану нәтижесі

Мониторингілеу барысында әр өңірдің қаржы органдары Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне келесі есептілікті қағаз және электрондық тасығыштарда («Бюджеттік процесті мониторингілеу» бағдарламалық өнімінде қалыптастырылған электрондық деректер қоры түрінде) ұсынады:

  • облыс бюджетінің атқарылуы туралы айлық есеп – есепті айдан кейінгі келесі айдың 10 күнінен кешіктірмей;
  • облыс бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі келесі жылдың 25 ақпанынан кешіктірмей (тізбесін ҚР Қаржымині белгілейтін тиісті қосымшалармен).

Жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп бекітілген, нақтыланған, түзетілген жергілікті бюджетті, жергілікті бюджеттің бюджеттік бағдарламасы бойынша (ішкі бағдарлама) тіркелген, төленбеген және төленген міндеттемелерді көрсетеді.