Тоқсандық, жылдық бухгалтерлік есептілік жинағы (Жинақ)

«Тоқсандық, жылдық бухгалтерлік есептілік жинағы (Жинақ)» АЖ

Мемлекеттік мекеменің бірнеше есеп беретін ұйымдары болған кезде олардың бухгалтерлік есептілігін шоғырландыруды жүзеге асыру қажет. Тұрақты негізде жүргізілетін толық есептілікті жасау процесін автоматтандыру «Тоқсандық, жылдық бухгалтерлік есептілік жинағы» ақпараттық жүйесіне арналған.

«Жылдық, тоқсандық бухгалтерлік есептілік жинағы» жүйесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілері деңгейінде мемлекеттік мекемелердің мерзімді бухгалтерлік есептілігін жинауға, өңдеуге және қалыптастыруға арналған.

Жүйенің функциялары

  • республикалық бюджет есебінен қамтылатын мемлекеттік мекемелердің жылдық, тоқсандық бухгалтерлік есептілігін жинау және өңдеу;
  • мемлекеттік мекемелердің жылдық және тоқсандық есептерінің нысандары бойынша негізгі көрсеткіштердің сәйкестігін бақылау;
  • мемлекеттік мекемелердің жылдық, тоқсандық есептілігі нысандарының тізбесі көлемінде бухгалтерлік есептілікті қалыптастыру.

Жүйені қолдану нәтижесі

  • мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есептілігін жасау процесін оңтайлы басқару;
  • мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есептілігін жасау жеделділігін арттыру.