ЭЛЕКТРОНДЫҚ ӘМИЯН АРҚЫЛЫ ӨТІНІМДЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ!

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі – МС туралы ҚРЗ) және Мемлекеттік сатып алу қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар) сәйкес 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап конкурс (МС туралы ҚРЗ 25-бабы, Қағидалардың 113-117-1-тармақтары), аукцион (МС туралы ҚРЗ 25-бабы, 311-317-2 тармақтар), Баға ұсыныстарын сұрату (МС туралы ҚРЗ 383-бабы 9- тармағының 3) тармақшасы, Қағидалардың 45-1 – 45-8 тармақтары) тәсілдерімен сатып алуға қатысу өтінімін қамтамасыз ету мынадай тәсілдердің бірімен енгізіледі:

1) әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін қамтуға тиіс. Сондай-ақ, МС туралы ҚРЗ және ережеге енгізілген өзгерістерге байланысты Тапсырыс берушіге екінші үміткермен шарт жасау кезінде немесе төменде келтірілген себептер бойынша шартты бұзу кезінде МС веб-порталында өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалуға өтінішті (егер өнім беруші өтінімді қамтамасыз етуді ақша түрінде ұсынса, электрондық әмияннан) толтыру қажет болады.

Өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалу себептері:

1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса

2) конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы конкурстық құжаттамада белгіленген талаптарды орындамаса не тиісінше орындамаса, оның ішінде уақтылы орындамаса.

26.03.2020 09:26