Қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру және нақтылау (ҚЖҚН)

«Қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру және нақтылау (ҚЖҚН)»

Бюджетті орындау барысында қаржыландырудың жеке жоспары мемлекеттік мекеменің негізгі құжаты болып табылады, ол шығыстардың атқарымдық және экономикалық сыныптамасына сәйкес төлемдер бойынша жеке жоспар, міндеттемелер бойынша жеке жоспар нысанында жасалады. Қаржыландыру жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу заңнамада көзделген жағдайлар мен шектерде ғана жүргізіледі. «Қаржыландыру жоспарларын құру және нақтылау» ақпараттық жүйесі қаржыландыру жоспарларын құру процесін жүзеге асыруға және іркіліссіз әрі есептен жаңылыссыз бекітілген жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізудің автоматтандырылуына мүмкіндік береді.

Жүйенің функциялары

Жүйе мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) қаржыландыру жоспарларына және қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды жасау, бекіту, енгізу процесін автоматтандыруға арналған.

Жүйені қолдану нәтижесі

  • қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес оны қалыптастырудың барлық деңгейлерінде қаржыландырудың жеке және жиынтық жоспарына өзгерістер жасау, бекіту және енгізу процесін оңтайлы басқару;
  • қаржыландырудың жеке және жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар және ММ мен ББӘ міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарларына тиісті өзгерістер енгізу жеделдігін арттыру.