Басшылық


Директорлар кеңесінің Төрағасы

Директорлар кеңесінің мүшесі

Тәуелсіз директор

Тәуелсіз директор


Басқарма төрағасының орынбасары

Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары

Техникалық директор