Ұйымдастырушылық құрылымы

Жалғыз акционер
Ақпараттық, меншікті қауіпсіздік және тестілеу департаменті

Тестілеу бөлімі

Тәуекел-менеджері Басқарма Төрағасының кеңесшісі