Қазынашылық-клиент
Қазынашылық-клиент

Ақпарат

Сайт: client.kazynashylyk.kz

«Қазынашылық-клиент» АЖ

Қазынашылық комитетінің ақпараттық жүйесі Қазынашылыктың біріктірілген ақпараттық жүйесінен (бұдан әрі - ҚБАЖ)және «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесінен (бұдан әрі – ҚК АЖ) тұрады.

Қазынашылықтың біріктірілген ақпараттық жүйесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің және оның аймақтық бөлімшелерінің бизнес-процестерін автоматтандыратын Жүйе болып табылады.

«Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің және оның аймақтық бөлімшелерінің мемлекеттік мекемелермен, бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен, уәкілетті мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, мемлекеттік сатып алу субъектілерімен (Клиент) электронды құжат айналымының жүйесі болып табылады.

Функционалды түрде ҚК АЖ іс жүзінде оның клиенті мен деректердің біріңғай базасын білдіре отырып, Қазынашылыктың біріктірілген ақпараттық жүйесінің (ҚБАЖ) құрамдасы болып табылады.

Мақсаты

Қазынашылыктың біріктірілген ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты барлық деңгейлерде Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бюджетті орындау үшін әрекетті бақылауды қамтитын мемлекеттік қаржыны, міндеттемені тиімді басқаруды қамтамасыз ету болып табылады.

Заманауи біріктірілген және тиімділігі жоғары ақпараттық ортаны ұсыну арқылы Қазынашылықпен тиімді іс-әрекетті арттыру «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесінің мақсаты болып табылады.

Міндеттері

Қазіргі таңда Қазынашылық-клиенттің ақпараттық жүйесі бюджетік процестің негізгі кезеңдерін жүзеге асыруға, атап айтқанда есепті кезеңге мемлекеттік билік органдары шығыстарының лимиттерін жоспарлауға, кірістерді жинауды және оларды бөлуді қамтамасыз етуге, бюджеттің шығыс бөлігін орындауға, бюджет процесінің жағдайы мен бюджеттің атқарылу қорытынды нәтижелері туралы есептілікті қалыптастыруға, бюджет процесін бақылауға мүмкіндік береді, процестің барлық элементтерінің өзара байланыстылығына және олардың қарама-қайшы еместігіне кепілдік береді.

Сонымен қатар Қазынашылық комитетінің ақпараттық жүйелері Үкіметтің және жергілікті атқарушы органдардың қаржы ресурстарын, мемлекеттің міндеттемелерін, төлемдері мен активтерін тиімді және уақтылы басқаруын қамтамасыз етеді.

Жүйенің артықшылықтары

2020 жылы ҚК АЖ-ға 14 138 мемлекеттік мекеме, соның ішінде 442 квазимемлекеттік сектор субъектісі қосылған, 276 мемлекеттік сатып алу субъектілері мен 1055 ЖӨӨБ қосылды.

Нақты уақыт режимінде Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінде мемлекеттік бюджет қаражатын есепке алу және жұмсау процедураларын жүргізетін 39 628 ашық пайдаланушылардың, 47 591 жуығы белсенді пайдаланушы операцияларды жүзеге асырады.

Фактілер: 2020 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазынашылық-клиент» АЖ жүйесі арқылы өңделген (төленген) құжаттар саны:
53 812 157 төлем шоты;
44 825 шетел валютасындағы операциялар;
2 614 854 азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеу өтінімдері;
1 098 758 өзгертілген жоспарлар мен анықтамалар;
9 730 сыртқы қарыздар және бірлесіп қаржыландыру бойынша өтінімдер;
737 699 төлем тапсырмалары;
445 959 квазимемлекеттік сектор субъектілерінің төлем тапсырмалары;
17 197 мемлекеттік сатып алу субъектілерінің төлем тапсырмалары.

Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығынан күнделікті орташа есеппен 50 000 төлем және бюджетке 40-50 мың түсім өткізіледі. Айдың аяғында осы көрсеткіштер екі еселенеді, себебі осы кезеңде мемлекеттік мекемелер негізгі төлемдерді (жалақы, жәрдемақы, салық және басқаларды) өткізеді.

ҚК АЖ-дың негізгі міндеті қаржылық операцияларды уақтылы жүргізу болып табылатындықтан, жүйенің өнімділігіне түсетін жүктеме артқан жағдайдың өзінде «Қазынашылық-клиент» АЖ Қазынашылық комитетінің бірыңғай ақпараттық ортасында бірлесіп жұмыс жасау мүмкіндігін ұсынады. Мемлекеттік мекемелер өзіне-өзі қызмет көрсету режимінде құжаттардың электрондық нысандарын толтырады. Осы құжаттар тексерілгеннен, келісілгеннен және бекітілгеннен кейін олар Қазынашылықтың біріктірілген ақпараттық жүйесінде автоматты түрде қол жетімді болады.

«Қазынашылық-клиент» АЖ арқасында:

  • мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету жылдамдығы артты;
  • әкімшілік кедергілер азайды;
  • «адами фактор» барынша азайтылды;
  • қағаз шығыны азайды
  • сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің уақыт және көлік шығындары да қысқарды.

Интеграциялау

Электрондық құжаттарды қайта енгізуді болдырмау мақсатында Мемлекеттік мекемелерде «е-ҚАРЖЫМИНІ» ИААЖ «Бухгалтерлік есеп», «Бюджеттік өтінім» кіші жүйелерімен интеграциялау іске асырылды.016 жылы «Қазынашылық-клиент» АЖ-ды «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесімен («ЭМС» АИАЖ) интеграциялау тәжірибелік пайдалануға енгізілді.

«ЭМС» АИАЖ-ды «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесімен интеграциялау мемлекеттік сатып алу шеңберінде жасалған әрбір мәміле туралы деректерді құрылымдауға және шарттар бойынша төлемдер туралы деректерді жедел алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Осылайша мәмілелерді талдауға мүмкіндіктер айтарлықтай кеңейді.

Электрондық шот-фактураларды қабылдау және өңдеу жөніндегі жүйемен «Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шот» ақпараттық жүйесін (ҚР ҚМ Салық комитетінің ОБДШ АЖ) интеграциялау ЭШФ АЖ-дан шот-фактураларды және ОБДШ АЖ-дан төлем тапсырмаларын Қазынашылықта орындау үшін жедел қабылдауға мүмкіндік береді. Мемлекеттік органдарға шешімдер қабылдау үшін дұрыс және уақтылы қаржылық ақпаратты ұсына отырып, Қазынашылықтың ақпараттық жүйесі мемлекеттік қаржыны тиімді басқарудың негізі болып табылады.

«Қазынашылық-клиент» АЖ бюджет процесінің барлық бюджеттік деңгейлері мен кезеңдерінде, соның ішінде жергілікті бюджеттер мен атқарушы органдардың бюджеттік рәсімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді.

Тарих

2016
Жүйе өнеркәсіптік пайдаланылуда
2011
"Казынашылық-клиент" электрондық құжатайналым жүйесі пилоттық аймақта тәжірибелік пайдаланылуға енгізілген болатын
2011
АЖ жаңғыртылған нұсқасы тәжірибелік пайдаланылуға іске қосылды

Тәжірибелік пайдалануға ORACLE бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізінде әзірленген, бүкіл республиканы қамтитын және ақпаратты сақтау және өңдеу бөлігінде орталықтандырылған сәулеті бар «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесінің жаңғыртылған нұсқасы іске қосылған болатын. Ол жетекші вендорлардың аппараттық-бағдарламалық тұғырларының негізінде қазіргі шешімдер түріндегі орталық бөлікті және бағдарламалық қамтамасыз етудің стандартты жиынымен пайдаланушылардың жұмыс станциялары түрінде клиенттік бөлікті білдіреді

2010
Жүйе жаңғырту кезеңінен өтті

Тағы 7 бизнес-процесс (Төлем тапсырмасы, АҚМ тіркеуге өтінім, Жоспарлар және анықтамалар, Шетел валютасындағы операцияларды өткізу, Өнім берушіні енгізуге өтінім, ЭЦҚ нысандарына қол қою, Жаңа пайдаланушыны аутентификациялау және тіркеу) және «Есептілік» модулі іске асырылған болатын.

2008
"Казынашылық-клиент" ақпараттық жүйесі әзірленді

Жүйе клиенттер ұсынған қаржы құжаттарын қабылдау және өңдеу бойынша Қазынашылықтың функцияларын, сондай-ақ электрондық түрде есептілікті клиенттерге беру бойынша функцияларды автоматтандырды.